Sortera kinesiska tecken i javascript

May 27

Exempel kinesiska tecken

För att träna på att skriva plug-in till jQuery komponenten Datatables så har jag gjort en websida: http://sorting.lcube.se/ . Där kan man prova sortera på olika begrepp med min plug-in. Jag tänker förklara hur jag förstått hur kinesiska tecken sorteras samt utveckla hur jag gör  och vilka bekymmer som uppstår. Det första problemet jag hade var att jag trodde att 三 (san1) kom efter 二 (Er4). Det här måste vara en bugg var min första reflektion. Men efter att ha sovit på saken så insåg jag att  talet 3  三 (san1) har ju radikalen 一 vilket har färre streck än vad teckent för två som har två streck i sin radikal.

Min plugin är idag bara ett fåtal rader i javascript. Tricket för att sortera kinesiska tecken  är att använda javascripts localCompare. Det finns dock kända problem med olika webläsare som jag tänkte undersöka och skriva mer om här.

$.fn.dataTableExt.oSort['chinese-string-asc'] = function (s1, s2) {
  return s1.localeCompare(s2);
};
$.fn.dataTableExt.oSort['chinese-string-desc'] = function (s1, s2) {
  return s2.localeCompare(s1);
};
 
/* Main function*/
function ColorDataTablesInit(tableDivId) {
 
 
  $(tableDivId).dataTable({
    "sPaginationType": "full_numbers",
    "aoColumnDefs": [{
      "sType": "chinese-string",
      "aTargets": [1,2,3,4]
    }]
  });
 
}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *